GSL چگونه لینک ها را ریدایرکت می کند؟

همان طور که پیش تر اشاره شد ، GSL برای هدایت کاربران از ریدایرکت 301 (Permanent redirect) استفاده می کند. این موضوع مزایای بسیاری برای سایت مقصد دارد ، از جمله اینکه باعث بهبود جایگاه سایت مقصد در موتورهای جست و جو می شود. چرا که موتورهای جست و جو در ریدایرکت 301 ، لینک واسط (در اینجا GSL ( را نادیده می گیرند. همچنین این موضوع باعث می شود که لینک های شیر شده در شبکه های مجازی مثل فیس بوک، پیش نمایش صحیح و مربوط به سایت مقصد را با خود داشته باشند.