مزیت GSL بر سایر سرویس های کوتاه کننده لینک چیست؟

شاید مهم ترین مزیت سرویس GSL نسبت به سرویس های مشابه ، عدم نمایش تبلیغات هنگام هدایت کاربر به سایت مقصد باشد. در نتیجه کاربر معطل نمی شود ، همچنین سایت مقصد از مزایای فنی هدایت فوری (Permanent redirect) بهره خواهد برد. از دیگر مزایا می توان به امکان انتخاب آدرس دلخواه و خصوصی سازی لینک ها و ارائه آنالیز جامع از کلیک های صورت گرفته بر روی لینک ، اشاره کرد.